Jak przygotować się do końca roku podatkowego i o czym warto pamiętać?

Podatek solidarnościowy. Czy rozliczenie z małżonkiem uratuje nas przed nim?
October 7, 2019
paragony z nip
Obowiązkowy NIP nabywcy na paragonie – zmiana przepisów od 2020 r.
December 17, 2019

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, koniec roku to intensywny okres. Każdy przedsiębiorca, co roku rozlicza się z fiskusem z uzyskanych dochodów. Dlatego postanowiliśmy przypomnieć Państwu dwie kwestie, które z punktu widzenia przedsiębiorcy są bardzo ważne.

Ostatni dzwonek na koszty firmowe:

Koniec roku kalendarzowego przedsiębiorcy pokrywa się z końcem roku podatkowego. Jest to czas, kiedy możemy obniżyć swój podatek dokonując zakupów rzeczy niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Bez różnicy jest czy dotyczą one roku bieżącego czy też następnego. Dlatego warto zastanowić się jakie koszty, przedsiębiorca będzie musiał ponieść w najbliższym czasie. Uregulowanie „przyszłych zobowiązań” oraz otrzymanie faktury pozwoli na rozliczenie kosztów w bieżącym roku podatkowym co przyczyni się do obniżenia podatków na koniec roku.

Spis z natury na koniec roku:

Remanent, nazywany też spisem z natury lub inwentaryzacją, musi przygotować każdy przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dotyczy to także osób z zawieszoną działalnością gospodarczą. Remanent jest konieczny – bez niego nie będzie możliwe prawidłowe obliczenie dochodu i wypełnienie rozliczenia rocznego.

Kwotę wynikającą z remanentu wpisujemy do KPiR. Będzie to ostatnia pozycja w kończącym się roku podatkowym. Jednocześnie będzie to też wartość remanentu początkowego, czyli pierwszy wpis otwierający KPiR na nowy rok.

Należy również pamiętać, że zakup dużej ilości towaru na koniec roku może wiązać się z zapłatą dużego podatku dochodowego.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 24 ust. 2 dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów i materiałów handlowych, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego.

Przykład:

    Przedsiębiorca w 2019 r. uzyskał przychody w wysokości 70.000 zł a koszty w wysokości 35.000 zł. W związku z wysokim dochodem pod koniec roku zakupił towar na kwotę 15.000 zł, których nie sprzedał.

(W przykładzie pomijamy kwestię ZUS a remanent początkowy w tym roku wynosił 0 zł.)

    Dochód do opodatkowania:

    (Przychód) – (KUP) + (remanent na dzień 31.12.2019)

    70.000 zł – 35.000 zł + 15.000 zł = 50.000 zł

Uwaga

Wielu przedsiębiorców, np. świadczących różnego rodzaju usługi, nie posiada żadnych materiałów, które podlegałyby spisowi. Nie zwalnia ich to jednak z tego obowiązku. W takiej sytuacji sporządzamy tzw. remanent zerowy – wartość do zaksięgowania wynosi zero.

Planując rozliczenie na koniec roku podatkowego warto pamiętać o powyższych elementach.