Obowiązkowy split payment od listopada 2019 r.

Zmiana oznaczeń stawek VAT w urządzeniach fiskalnych.
July 15, 2019
pióro
Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek dla spółek
October 4, 2019

Obowiązkowy split payment wejdzie w życie 1 listopada br. Będzie dotyczyć wszystkich transakcji, dostaw oraz świadczonych usług, które zostały wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT, gdy ich wartość jest równa lub przekracza 15 tys. zł brutto.

Mechanizm podzielonej płatności zastąpi metodę odwrotnego obciążenia, a opłacenie faktury przy użyciu wspomnianej metody ma pozwolić na uniknięcie odpowiedzialności solidarnej za zapłatę podatku od towarów i usług.

Nabywca nie będzie musiał rozdzielać płatności na dwa odrębne przelewy (kwota netto + VAT). Zrobi to za niego bank. Dzięki wykorzystaniu dedykowanego komunikatu przelewu, wskazując numer faktury, numer NIP dostawcy, kwotę netto, a także kwotę VAT, nabywca wykona jeden przelew.

Podatnik nie musi się martwić o założenie dodatkowego numeru konta bankowego. Banki przypisały nam już specjalny numer konta, który możemy sprawdzić w naszym panelu klienta logując się na konto firmowe.

Jakie warunki muszą być spełnione łącznie aby Split Payment był dla nas obowiązkowy?

 • transakcja jest dokonywana pomiędzy firmami (B2B),
 • wartość faktury jest równa lub przekracza 15 tys. zł brutto,
 • przynajmniej jedna pozycja na fakturze (towar lub usługa) jest wymieniona w załączniku nr 15 do ustawy o podatku VAT.

Załącznik nr 15 do ustawy o podatku VAT  dotyczy:

 • wyrobów ze stali, metali szlachetnych, metali kolorowych,
 • odpadów, złomu, surowców wtórnych,
 • elektroniki,
 • paliwa do napędu samochodów, olei opałowych,
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych,
 • załącznika nr 14- usługi budowlane,
 • załącznika nr 11 – materiały budowlane,
 • węgla,
 • handlu częściami do samochodów i motocykli.

Podstawowym celem tych zmian jest zastąpienie obecnie obowiązującego odwrotnego obciążenia mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

Aby nabywcy nie mieli wątpliwości, iż w przypadku danej faktury są zobowiązani dokonać zapłaty z zastosowaniem split payment, sprzedawcy będą zobowiązani zamieszczać na swoich fakturach informację o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Transakcje na kwoty poniżej 15.000 zł brutto nie będą podlegały obowiązkowi zastosowania split payment. Podatnik dobrowolnie będzie mógł stosować tą metodę płatności lub pozostać przy tradycyjnej płatności gotówką.

Czy można opłacić kilka faktur za pomocą metody Split Payment?

Tak, możliwość opłacenia faktur zbiorczo za pomocą Split Payment jest możliwe tylko wtedy gdy faktury zostały wystawione przez jednego dostawcę w określonym przedziale czasowym, który wynosi od 1 dnia do 1 miesiąca.

Co można zrobić ze zgromadzonymi środkami na rachunku VAT?

Użycie środków zgromadzonych na rachunku VAT jest możliwe w przypadku:

 • Wpłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego,
 • Wpłaty podatku PIT, CIT, ZUS, akcyza, odsetki i sankcje,
 • Płatności VAT na rachunek VAT dostawcy,
 • Zwrotu kwoty VAT (zwróconej z tytułu korekty).

Inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT, jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy Naczelnik Urzędu Skarbowego wyrazi na to zgodę. W takim przypadku, podatnik jest zmuszony wystąpić do US z pisemnym wnioskiem w którym uzasadni wydatki.

Jakie korzyści z dodatkowego konta VAT mają przedsiębiorcy?

 • brak stosowania podwyższonych odsetek od zaległości VAT,
 • przyspieszony zwrot VAT (do 25 dni).

Jakie mogą być kary jeśli na Twojej fakturze nie będzie informacji o MPP?

 • sankcja w wysokości 30% podatku VAT od pozycji która występuje w załączniku 15 ustawy o VAT,
 • odpowiedzialność z tytułu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego.

Mechanizm podzielonej płatności dotyczy również faktur zaliczkowych, natomiast faktury proforma nie podlegają MPP.

UWAGA! Jeśli otrzymamy fakturę, która spełnia wszystkie warunki, aby Split Payment był dla nas obowiązkowy, a sprzedawca nie oznaczył zgodnie z przepisami tego dokumentu, w dalszym ciągu jesteśmy zobowiązani do zastosowania metody podzielonej płatności.