Zmiana oznaczeń stawek VAT w urządzeniach fiskalnych.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w pigułce. Kogo dotyczą, jak to wygląda w praktyce?
July 10, 2019
Obowiązkowy split payment od listopada 2019 r.
August 13, 2019

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących, nałożono obowiązek przeprowadzenia zmiany oznaczeń literowych stawek VAT w urządzeniach fiskalnych. Nowa matryca stawek VAT musi zostać wprowadzona we wszystkich kasach fiskalnych – zarówno urządzeniach online, jak i kasach z papierową lub elektroniczną kopią paragonu.

Przedsiębiorca, który używał kasy fiskalnej na dzień jej wejścia w życie (1 maja 2019 r.), może stosować trwające dotychczas ustawienia do 31 lipca 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 roku, będzie zobowiązany dostosować urządzenie fiskalne do nowych wytycznych w sprawie oznaczeń literowych.

Wszystkie nowe kasy muszą mieć stawki VAT przypisane do określonych liter zgodnie z nowym rozporządzeniem  (Dz.U. 2019 poz. 816). Natomiast kasy, które zostały zafiskalizowane przed 1 maja 2019 r., wymagają zmiany matrycy stawek VAT.

  • “6 ust. 1 stanowi: „Podatnicy, prowadząc ewidencję:

5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw

towarów i usług, w następujący sposób:

  1. literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  2. literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  3. literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  4. literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  5. literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  6. literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

6) przedstawiają, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, o których mowa w pkt 5;”

Przedsiębiorcy, prowadzący ewidencję fiskalną, powinni więc sprawdzić, czy oznaczenia wprowadzone do ich kas rejestrujących odpowiadają nowym wytycznym zawartym w rozporządzeniu.