telewizor
Duży telewizor w siedzibie firmy?
December 16, 2018
Nowy sposób rozliczania pojazdu prywatnego w działalności gospodarczej
January 8, 2019

Wysłałeś ofertę do swojego klienta, czekasz, ponawiasz pytanie, dalej nie otrzymujesz akceptacji. Czy w takiej sytuacji zostajesz bez wyjścia?

Okazuje się, że w pewnych okolicznościach brak akceptacji może być równoznaczny z milczącą zgodą, mimo że druga strona nie odpowiedziała na zapytanie ofertowe.

Trzy warunki

Prowadząc firmę, prowadzimy regularną korespondencję z wieloma kontrahentami, otrzymujemy oferty handlowe, sami wysyłamy oferty do swoich klientów, niektórych ofert nie otwieramy, a w przypadku własnych ofert prosimy, aby druga strona przesłała akceptację. Warto zdawać sobie sprawę, iż istnieje takie pojęcia jak milcząca zgoda – uznaje się za nią sytuację w której złożona oferta staje się wiążąca mimo, że składający ofertę nie otrzymał pisemnej akceptacji.

Do milczącej akceptacji może dojść w przypadku równoczesnego zaistnienia trzech warunków:

  • współpraca odbywa się pomiędzy firmami,
  • dotyczy umowy, która została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  • można mówić o „stałych stosunkach gospodarczych”.

Co rozumiemy poprzez „stałe stosunki gospodarcze”?

Są to okoliczności  w których współpraca pomiędzy firmami trwa już od pewnego czasu oraz odbywa się w różnych płaszczyznach, tym samym stałe stosunki gospodarcze nie występują w przypadku jednorazowej umowy, której postanowienia wygasły. Jeżeli chcielibyśmy się zabezpieczyć przed konsekwencjami milczącej zgodny w podpisywanej przez nas umowie, powinniśmy zawrzeć precyzyjnie postępowanie w przypadku braku odpowiedzi na złożoną ofertę.

Realizacja umowę – jest równoznaczna z wyrażeniem zgody

W niektórych branżach lub zgodnie z postanowieniami umów (jeżeli zawierała taki zapis) nie jest wymagana akceptacja. Umowa dochodzi do skutku, gdy jeden z przedsiębiorców przystąpi do jej wykonywania np: wpłacając zaliczkę, realizując dostawę, wywiązując się z swojej części wynikającej z umowy.

//]]>