Ulga na start, co o niej wiesz?

papieros
Przerwa na papierosa – czy masz do tego prawo
May 9, 2018

Co to jest ulga na start?

Jeżeli osoba fizyczna:

  • zakłada działalność gospodarczą po raz pierwszy
  • lub rozpoczyna ją ponownie po upływie min 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • i nie wykonuje dla byłego pracodawcy dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku wykonywała w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres zakładanej działalności gospodarczej,

osoba ta nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Ulga ta jest zwolnieniem ze składek społecznych, składkę zdrowotną trzeba opłacać.

Czy ulga jest obligatoryjna?

Nie, przedsiębiorca może nie zdecydować się na skorzystanie z ulgi.

Czy osoby ubezpieczone w KRUS mogą skorzystać z ulgi?

Nie, ulga jest dedykowana tylko osobom ubezpieczonym w ZUS.

Co traci osoba, która skorzysta z ulgi?

osoba ta nie otrzyma w okresie tych 6 miesięcy:

  • zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku, czy odszkodowania w razie wypadku (wypłacanego z ubezpieczenie wypadkowego).

Dodatkowo wydłuża się okres wyczekiwania na np. świadczenia chorobowe do 9 miesięcy, ponieważ przez 6 miesięcy nie ma opłacanej składki chorobowej, a potem trzeba opłacić 3 miesiące, aby uzyskać prawo do zasiłku.

Czy po wykorzystaniu ulgi na start można korzystać z małego ZUS?

Tak, po okresie korzystania z ulgi na start skorzystać z małego ZUS.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wprowadzająca ulgę na start została podpisana przez prezydenta 22 marca 2018 r.,
Ulga na start obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2018 roku i dotyczy przedsiębiorców, którzy najwcześniej tego dnia założyli działalność gospodarczą.