Ulga na start, co o niej wiesz?

papieros
Przerwa na papierosa – czy masz do tego prawo
May 9, 2018
Komisja Europejska wpadła na pomysł, jak ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do finansowania rynkowego. Głównym postulatem proponowanym przez KE jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego firm, które chciałyby być notowane na giełdzie. Zmiany proponowane przez Komisję Europejską Obecnie jedynie 0,15% spośród unijnych małych i średnich firm jest notowana na giełdzie. Trend ten ma zmienić ułatwienie dostępu do szerokiej gamy źródeł finansowania, oferowanych przez rynki kapitałowe. Emitenci, którzy są poza rynkiem regulowanym od co najmniej trzech lat, mają możliwość skorzystania z uproszczonego prospektu, który ułatwia przedsiębiorcom zainwestowanie w daną firmę. Zawiera on wszystkie informacje, jakie powinien znać inwestor przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu swoich środków finansowych na dane przedsiębiorstwo. Proponowane zmiany stanowią jedynie pierwszy krok do spowodowania częstszych debiutów małych i średnich przedsiębiorstw na unijnych giełdach.
Mniejsze obciążenia administracyjne dla małych i średnich firm – nowy pomysł KE
June 1, 2018

Co to jest ulga na start?

Jeżeli osoba fizyczna:

  • zakłada działalność gospodarczą po raz pierwszy
  • lub rozpoczyna ją ponownie po upływie min 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • i nie wykonuje dla byłego pracodawcy dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku wykonywała w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres zakładanej działalności gospodarczej,

osoba ta nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Ulga ta jest zwolnieniem ze składek społecznych, składkę zdrowotną trzeba opłacać.

Czy ulga jest obligatoryjna?

Nie, przedsiębiorca może nie zdecydować się na skorzystanie z ulgi.

Czy osoby ubezpieczone w KRUS mogą skorzystać z ulgi?

Nie, ulga jest dedykowana tylko osobom ubezpieczonym w ZUS.

Co traci osoba, która skorzysta z ulgi?

osoba ta nie otrzyma w okresie tych 6 miesięcy:

  • zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku, czy odszkodowania w razie wypadku (wypłacanego z ubezpieczenie wypadkowego).

Dodatkowo wydłuża się okres wyczekiwania na np. świadczenia chorobowe do 9 miesięcy, ponieważ przez 6 miesięcy nie ma opłacanej składki chorobowej, a potem trzeba opłacić 3 miesiące, aby uzyskać prawo do zasiłku.

Czy po wykorzystaniu ulgi na start można korzystać z małego ZUS?

Tak, po okresie korzystania z ulgi na start skorzystać z małego ZUS.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wprowadzająca ulgę na start została podpisana przez prezydenta 22 marca 2018 r.,
Ulga na start obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2018 roku i dotyczy przedsiębiorców, którzy najwcześniej tego dnia założyli działalność gospodarczą.

//]]>