Sprawozdanie finansowe za 2017 złożysz tylko elektronicznie

zus
ZUS podważa umowy o dzieło – jak się obronić?
March 22, 2018
e-zwolnienia
E-zwolnienia od 2019 roku
May 9, 2018

Począwszy od 15 marca 2018 r. sprawozdania finansowe za 2017 rok należy składać w formie elektronicznej.

Sądy nie będą już przyjmowały sprawozdań w formie papierowej. Dokumenty dotyczące sprawozdań będą musiały być składane elektronicznie do utworzonego “Repetytorium dokumentów finansowych”.

Każda Spółka będzie musiała dokonać zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.  Zgłoszenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym – PUAP. Innej formy podpisu ustawodawca nie przewiduje

Podpis (elektroniczny) będzie musiała złożyć co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w KRS-ie (członek organu uprawniony do reprezentowania lub wspólnik spółki osobowej, syndyk, likwidator).

Termin wysłania sprawozdania mija 14-go dnia od daty zatwierdzenia sprawozdania.

Jeśli nie mają Państwo podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, prosimy o niezwłoczne założenie profilu zaufanego e-PUAP.

Bez profilu zaufanego nie będzie możliwe wysłanie sprawozdania finansowego do KRS.