ZUS podważa umowy o dzieło – jak się obronić?

zaufanie
Utrata zaufania do pracownika – czy i w jakich okolicznościach może być powodem zwolnienia?
March 22, 2018
sprawozdanie-fin
Sprawozdanie finansowe za 2017 złożysz tylko elektronicznie
March 28, 2018

Umowy o dzieło są często stosowane przez przedsiębiorców, a jednocześnie atrakcyjne dla pracowników, co wynika z faktu, że nie są objęte składkami ubezpieczeniowymi. ZUS coraz częściej podważa jednak zasadność zawierania umów o dzieło. Jak się przed tym obronić?

Podpisuj oddzielne umowy dla każdego zlecenia

Umowa o dzieło to umowa rezultatu, której przedmiotem jest wykonanie dzieła o zindywidualizowanym charakterze. Nie powinno się jej podpisywać „zbiorczo” dla wszystkich dzieł wykonywanych przez zleceniobiorcę, nawet jeśli mają charakter utworu. Każde zlecenie powinno być opatrzone odrębną umową, która wskazuje na jego jednostkowość i niepowtarzalność.

Dokładnie określaj rezultat dzieła

Ponieważ efektem umowy o dzieło powinien być zindywidualizowany rezultat, który da się zweryfikować, należy jak najdokładniej go określić. W umowie powinno się wskazać jednostkowe cechy dzieła, które pozwalają je rozpoznać i odróżnić je od innych. Oryginalność dzieła jest bowiem kluczowym elementem umożliwiającym zastosowanie umowy o dzieło. Przykładowo, zlecając komuś namalowanie obrazu, w umowie warto określić jego specyfikację, czyli np. tematykę, technikę wykonania czy rozmiary. Dzięki temu nie ma wątpliwości, że oczekuje się określonego rezultatu, a nie wykonania konkretnej czynności, tak jak w przypadku zlecenia.

Z doświadczenia Biura

Znając sposób orzecznictwa ZUS w stosunku do umów o dzieło chcielibyśmy podkreślić bardzo istotną rzecz: wyjątkowość dzieła. Mimo spełnienia warunków opisanych w artykule,  dziełem nie może być czynność banalna, prosta, którą może wykonać osoba z podstawowymi kwalifikacjami w tym zakresie np: malowanie biura, uszycie 20 kombinezonów, prace remontowe, naprawa samochodu itd.

Pewną pomocą w zdefiniowaniu dzieła może być Słownik Języka Polskiego PWN, gdzie „dzieło” zostało określone jako:

  • utwór literacki,
  • naukowy lub artystyczny, zwłaszcza dużej wartości,
  • praca, działanie,efekt czyjejś pracy lub jakichś procesów, oraz
  • wyszczególnione jako dzieło sztuki, czyli obraz, rzeźba itp. mające wartość artystyczną.

Słownik wskazuje na konkretne przykłady dzieła. Tym samym pozwala lepiej zrozumieć, czym może być efekt końcowy, gdy sam Kodeks cywilny nam tego nie wyjaśnia.

W przypadku wątpliwości czy dana czynność będzie zleceniem czy dziełem, zapraszamy serdecznie do kontaktu z Biurem.

Precyzuj warunki umowy

Żeby zabezpieczyć się przed podważaniem przez ZUS umowy o dzieło, należy jak najprecyzyjniej zdefiniować jej warunki. Chodzi nie tylko o dokładne opisanie rezultatu umowy, ale również o takie aspekty jak:

  • termin wykonania dzieła;
  • wysokość wynagrodzenia;
  • sposób i termin wypłaty wynagrodzenia.

Stosując się do powyższych wskazówek, można znacznie zminimalizować lub wręcz całkowicie wykluczyć ewentualność podważenia umowy o dzieło przez ZUS.

Jakie są konsekwencje?

Jeżeli ZUS podważy nasze umowy, oznacza to doliczenie składek ubezpieczeniowych tak jak w przypadku umowy zlecenie, czyli dopłatę różnicy wraz z odsetkami.