Kiedy powstaje obowiązek podatkowy PIT i VAT

Jak zatrudnić osobę z Ukrainy – krok po kroku
March 22, 2018
monitoring
Monitoring w pracy – czy pracodawca ma do niego prawo?
March 22, 2018

Podatki rzecz święta – i pewna jak śmierć, jak stwierdził Benjamin Franklin. Płacić je trzeba, to oczywiste, ale wcale nie tak oczywista jest wiedza dotycząca tego, kiedy powstaje obowiązek podatkowy PIT i VAT. Wyjaśniamy tę kwestię w niniejszym artykule.

PIT
Zgodnie z treścią przepisów o podatku dochodowym, o obowiązku podatkowym PIT można mówić w momencie powstania należności (przychodu). Co ważne, nie ma przy tym znaczenia, czy należność została opłacona – nawet jeśli kontrahent lub klient nie uregulował jej na czas, nie zwalnia to podatnika z obowiązku podatkowego PIT.

W praktyce obowiązek podatkowy PIT powstaje w momencie wydania towaru, wykonania usługi czy zbycia prawa majątkowego, przy czym nie później niż po wystawieniu faktury, wydaniu paragonu lub opłaceniu należności przez kontrahenta lub klienta. Z kolei w przypadku usług ciągłych obowiązek podatkowy powstaje w dniu rozliczeniowym wskazanym w umowie, np. w ostatnim dniu miesiąca.

VAT
Analogicznie sytuacja wygląda przy podatku VAT, w przypadku którego obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Jeśli jednak zapłata została dokonana wcześniej, za datę obowiązku podatkowego uznaje się dzień otrzymania środków pieniężnych.

Obowiązek podatkowy VAT jest o tyle skomplikowany, że przepisy wyróżniają kilka sytuacji szczególnych, w przypadku których obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie opłacenia należności. Odnoszą się one m.in. do świadczenia usług ubezpieczeniowych, egzekucji towarów przez komorników, wykonywania czynności na rzecz sądów i wydawania towaru w oparciu o umowę komisu.

//]]>