Większy limit jednorazowej amortyzacji 2018

kadry-2018
Zmiany w prawie pracy w 2018
February 10, 2018
Częste i długie choroby pracownika – czy mogą być podstawą zwolnienia?
March 22, 2018

Dotychczasowy próg wynosił 3.500 zł, co oznaczało w praktyce, że zakup środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł wiązał się z obowiązkiem amortyzowania tego środka w przeciągu wielu lat. Zwiększenie limitu od stycznia 2018, którego nowy próg wynosić 10.000 zł, ma na celu zachęcenie do zwiększenia inwestycji.

Limity amortyzacji jednorazowej w 2018

Amortyzacja jednorazowa oznacza możliwość bezpośredniego ujęcia wartości środka trwałego jednorazowo w koszty w miesiącu nabycia, bez konieczności stosowania wieloletniej amortyzacji.

Wyższa kwota limitu odnosi się w przypadku:

  1. Czynnych podatników VAT – kwoty netto środka trwałego
  2. Podatników zwolnionych z VAT – kwoty brutto środka trwałego

Wyższy próg będzie obowiązywać od składników majątku przyjętych do używania od 1 stycznia 2018 roku.

//]]>