Zmiany w prawie pracy w 2018

zdrowotna
Wzrosła składka zdrowotna w 2018
February 7, 2018
środek trwały
Większy limit jednorazowej amortyzacji 2018
February 11, 2018

Wyższe wynagrodzenie – umowa na etat i umowa zlecenie

Od 1 stycznia 2018 r. minimalna pensja osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na pełen etat wynosi 2100 zł brutto – wzrost o 5% w stosunku do roku ubiegłego.
Z początkiem bieżącego roku ustawodawca podniósł minimalną stawkę godzinową obowiązującą pracodawców zatrudniających na podstawie umowy zlecenia – wynosi ona 13,70 zł brutto za godzinę.

Zmiany w zatrudnianiu Ukraińców

Niskie bezrobocie (w grudniu 2017 r. było ono na poziomie 6,6%) jest dotkliwe dla pracodawców – nie zawsze są oni w stanie obsadzić wszystkie wolne stanowiska pracy. Z tego względu ustawodawca zdecydował się wprowadzić modyfikacje przepisów, które weszły w życie mają ułatwić załatwianie formalności związanych z zatrudnianiem pracowników tej narodowości.

Od stycznia 2018 r. pracownika z Ukrainy można zatrudnić na podstawie zezwolenia na pracę krótkoterminową na okres od 6 do 12 miesięcy. Wyjątkiem jest praca sezonowa – pracownicy sezonowi mogą być zatrudniani na okres 9 miesięcy. Obowiązuje też nowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jego złożenie przez pracodawcę we właściwym ze względu na siedzibę firmy urzędzie pracy jest niezbędne, aby legalnie zatrudnić obcokrajowca.

//]]>