Kasy fiskalne – projekt zmian 2018/2019

sejm
Przyjęto zmiany na rok 2018
November 2, 2017
bledy
6 błędów niedoświadczonego przedsiębiorcy, których powinieneś unikać
December 8, 2017

Projekt z dnia 18 września 2017 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach zakłada wprowadzenie od 2018 r. nowych rozwiązań dotyczących kas fiskalnych. Rząd planuje stopniowe wprowadzenie kas on-line z możliwością automatycznego przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kasy starych typów mają wyjść z użytku do końca 2022 roku.

Kasy fiskalne online – jak ma to wyglądać?

W projekcie znajdziemy plan utworzenia centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zwanego „Centralnym Repozytorium Kas” (CRK).

Nowe kasy rejestrujące będą miały wbudowaną funkcjonalność automatycznego przesyłania informacji do CRK. Oznacza to, że kasa będzie fiskalizowana w momencie jej połączenia z CRK i za pośrednictwem sieci teleinformatycznej będzie przesyłała dane o transakcjach. Przesyłane informacje będą dotyczyły każdej transakcji i będą zawierały dane o:  wysokości obrotu i kwocie podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, czasu i miejsca instalacji urządzenia. Dane nabywcy będą niedostępne.

Podsumowując: Szef KAS będzie gromadził informacje o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kasy przez danego podatnika, bez możliwości uzyskania danych dotyczących konsumentów. Szef KAS będzie administratorem danych oraz będzie je udostępniał ministrowi do spraw finansów, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych.

Jednym z pozytywnych skutków dla podatnika będzie brak konieczności drukowania kopii dokumentów fiskalnych. Zniknie też potrzeba zgłaszania kasy do urzędu skarbowego (ale tylko dla kas nowego typu).

Projekt dopuszcza możliwość używania kas wynajmowanych, leasingowanych lub wydzierżawionych. Wzrasta ulga na zakup kasy z 700 do 1000 pln. Można jednak podejrzewać, że kasy nowego typu będą droższe z uwagi na bardziej zaawansowaną technologię. Minimalny wymagany czas wykorzystywania kasy wzrasta z 3 do 4 lat.

Projekt dopuszcza stosowanie kas rejestrujących dotychczas używanych, jednakże mają być one stopniowo wycofywane z użycia. W pierwszej kolejności projekt wyklucza z użycia kasy papierowe.

Uwaga, dla wybranych branż wprowadzono sztywne daty wymuszające wymianę:

Od 1 stycznia 2019 roku:

  • usługi motoryzacyjne oraz wulkanizacyjne
  • sprzedaż paliw (benzyna, olej napędowy, gaz)

Od 1 lipca 2019 roku:

  • usługi gastronomiczne
  • usługi budowlane

Od 1 stycznia 2020 roku:

  • usługi fryzjerskie
  • usługi kosmetyczne i kosmetologiczne
  • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
  • usługi fitness

Najwyraźniej ustawodawca przypuszcza, że w tych branżach istnieje bardzo duża szara strefa, którą chce tym mechanizmem ograniczyć.