Pełna księgowość – dla kogo, kiedy jest obowiązkowa ?

biuro
Zalety outsourcingu usług księgowo-płacowych
July 6, 2017
para
Działalność gospodarcza z małżonkiem – jak to rozwiązać?
September 1, 2017

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości zależy od kilku czynników. Jeżeli chcesz je poznać i dowiedzieć się, kiedy należy przejść na pełną księgowość, a kiedy można wybrać jej uproszczoną formę, zapoznaj się z poniższym wpisem.

Czym jest pełna księgowość (inaczej Księgi Handlowe )
Pełną księgowością określa się regulowany przez Ustawę o rachunkowości, spójny system ewidencjonowania procedur i działań gospodarczych. Nakłada on na przedsiębiorcę obowiązek dokumentowania wszystkich operacji pieniężnych i niepieniężnych, które mogą kształtować wynik finansowy (np. spadek wartości środka trwałego). Z jednej strony prowadzenie pełnej księgowości wymaga dużych nakładów, ale z drugiej daje pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Kiedy trzeba przejść pełną księgowość
Istnieją dwa czynniki określające to, czy dana jednostka powinna przejść na pełną księgowość: wysokość przychodów i forma prawna. Mianowicie w przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich i spółdzielni socjalnych przychód w wysokości co najmniej 2 milionów euro (wartość przychodów przeliczyć należy na złote po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy) zobowiązuje do prowadzenia pełnej księgowości. Jeżeli powyższe podmioty nie przekraczają wskazanego limitu, nie muszą prowadzić pełnej księgowości.

Z uwagi na formę prawną takiemu obowiązkowi podlegają natomiast:
• spółki kapitałowe (spółki z o.o. i spółki akcyjne);
• instytucje finansowe objęte prawem bankowym;
• jednostki samorządu terytorialnego;
• oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;
• pozostałe organizacje finansowane z funduszy budżetowych państwa lub samorządu.